نمایش دادن همه 4 نتیجه

تامپ اسپایکا نئوپرنی

145,000 تومان
قابل استفاده در مواقع در رفتگی شست یا دوران نقاهت بعد از شکستگی دارای آتل فرم دار در ناحیه شست دارای باند مخصوص در مچ دست جهت ساپورت بیشتر مچ و شست تهیه شده از پارچه مخصوص نئوپرن جهت جلوگیری از حساسیت ابن محصول چپ و راست ذارد قابل شستشو

شست بند آتل دار نئوپرنی

160,500 تومان
قابل استفاده در مواقع در رفتگی شست یا دوران نقاهت بعد از شکستگی دارای آتل فرم دار در ناحیه شست جهت ادامه درمان کشیدگی تاندون شست تهیه شده از پارچه مخصوص نئوپرن جهت جلوگیری از حساسیت قابل شستشو این محصول چپ و راست دارد

مچ شست بند آتل دار نئوپرنی

295,000 تومان
در مواقع دررفتگی های ناحیه مچ دارای آتل پلی آمید این محصول ناحیه مچ دست و همچنین انگشت دست را در بهترین وضعیت (در وضعیت 180 درجه فیکس )نگه داشته و از حرکات مچ دست و انگشت شست در موقع درمان می کاهد. تهیه شده ار پارچه نئوپرنی قابل تنظیم

مچ کف بند آتل دار نئوپرنی پاکر

285,000 تومان
قابل استفاده در مواقع در رفتگی مچ دست یا دوران نقاهت بعد از شکستگی دارای آتل سخت آناتومیک جهت استراحت بیشتر مچ دست محدود کردن حرکت مچ دست تهیه شده از پارچه مخصوص نئوپرن که ایجاد حساسیت نمی نماید قابل شستشو