جهت فعالسازی پنل فروشندگی ابتدا ثبت نام کنید سپس پس از تایید حساب شما توسط مدیریت سایت، به شما اطلاع رسانی خواهد شد.