نمایش یک نتیجه

نوار تست سوآپینگ گلوتارآلدئید برند کوانتوفیکس بسته 100 تایی

برای قیمت تماس بگیرید
این محصول برای اعتبارسنجی غلظت ماده گندزدا و ضدعفونی کننده گلوتارآلدئید استفاده می شود. نوار تست سوآپینگ گلوتارآلدئید کوانتوفیکس  محصول کشور آلمان بوده و می توان آنرا بصورات روزانه یا بطور مکرر در حین کار برای تعیین غلظت ماده موثره گلوتارآلدئید و اطمینان از صحت عملکرد ضدعفونی استفاده کرد.