نمایش یک نتیجه

دستگاه مه پاش ضدعفونی هوا نوکومیست

برای قیمت تماس بگیرید
با استفاده از این محصول ضدعفونی هوا و سطوح از طریق مه پاش خشک اتفاق می افتد و فضای مورد نظر حتی در غیرقابل دسترس ترین حالت بطور کامل ضدعفونی می گردد.  ضدعفونی کننده هوا نوکومیست قابل استفاده در مراکز درمانی اعم از بیمارستان ها و کلینیک ها و همچنین هتل، رستوران، کارخانجات تولیدی مواد دارویی و غذایی و… می باشد. عملکرد این دستگاه مشابه دستگاه نوکو اسپری بوده و در مدت زمان تقریبی 6 دقیقه عمل ضدعفونی رو برای فضای 100 متر مکعب انجام می دهد.