نمایش یک نتیجه

آب مقطرگیری FISTREEM مدل WSC044

برای قیمت تماس بگیرید
دو بار تقطیر بدون تانک ذخیره ظرفیت: 4 لیتر در ساعت سختی آب تقطیر شده: کمتر از یک میکروزیمنس بر سانتیمتر