نمایش یک نتیجه

تفنگ آب و هوا یا تفنگ شستشو ابزار پزشکی washing gun

برای قیمت تماس بگیرید
تفنگ آب و هوا یا گان شستشو برای شستشوی ابزار پزشکی و آزمایشگاهی مانند آندوسکوپی ها، سیستوسکوپ، لوله های آزمایشگاهی، لومن ها و دسته ها، پیپت، سرنگ، کانوله، کیت ها و سایر لوازم و ابزار پزشکی و دندانپزشکی در مراکز درمانی اعم از بیمارستان ها و … کاربرد دارد.