آتل انگشت پاکر

50,000 تومان
قابل تنظیم دارای آتل قابل تنظیم قابل استفاده در مواقع در رفتگی انگشت  یا دوران نقاهت بعد از شکستگی قابل شستشو

تامپ اسپایکا نئوپرنی

145,000 تومان
قابل استفاده در مواقع در رفتگی شست یا دوران نقاهت بعد از شکستگی دارای آتل فرم دار در ناحیه شست دارای باند مخصوص در مچ دست جهت ساپورت بیشتر مچ و شست تهیه شده از پارچه مخصوص نئوپرن جهت جلوگیری از حساسیت ابن محصول چپ و راست ذارد قابل شستشو

شست بند آتل دار نئوپرنی

160,500 تومان
قابل استفاده در مواقع در رفتگی شست یا دوران نقاهت بعد از شکستگی دارای آتل فرم دار در ناحیه شست جهت ادامه درمان کشیدگی تاندون شست تهیه شده از پارچه مخصوص نئوپرن جهت جلوگیری از حساسیت قابل شستشو این محصول چپ و راست دارد

مچ بند نئوپرنی با کش ساپورت

85,000 تومان
دارای استرپ جهت تنظیم فشار تهیه شده از پارچه مخصوص جهت جلوگیری از حساسیت جهت استفاده در مواقع آرتروز مچ دست قابل شستشو

مچ شست بند آتل دار نئوپرنی

295,000 تومان
در مواقع دررفتگی های ناحیه مچ دارای آتل پلی آمید این محصول ناحیه مچ دست و همچنین انگشت دست را در بهترین وضعیت (در وضعیت 180 درجه فیکس )نگه داشته و از حرکات مچ دست و انگشت شست در موقع درمان می کاهد. تهیه شده ار پارچه نئوپرنی قابل تنظیم

مچ کف بند آتل دار نئوپرنی پاکر

285,000 تومان
قابل استفاده در مواقع در رفتگی مچ دست یا دوران نقاهت بعد از شکستگی دارای آتل سخت آناتومیک جهت استراحت بیشتر مچ دست محدود کردن حرکت مچ دست تهیه شده از پارچه مخصوص نئوپرن که ایجاد حساسیت نمی نماید قابل شستشو  

مچ کف بند ساده نئوپرنی

220,000 تومان
جهت فشار بر روی تاندون های مچ دست جهت ایجاد گرما در مچ و کف دست تهیه شده از پارچه مخصوص نئوپرن جهت جلوگیری از حساسیت قابل شستشو