گردن بند فیلادلفیا پاکر

110,000 تومان
بیشترین کنترل حرکات بر روی گردن جلوگیری از حرکت کششی و چرخشی گردن سبک وقابل تنظیم قابل شستشو

گردن بند نرم طبی

132,000 تومان
این گردن بند با ایجاد محدودیت حرکت در ناحیه گردن ، فشار وزن سر را بر روی مهره های ستون فقرات ناحیه گردن کمی کاهش داده و باعث تخفیف درد می گردد .. قابل شستشو