قوزک بند آتل دار با کش ساپورت

232,000 تومان
جهت درمان درد ناشی از در رفتگی مچ پا دارای آتل دو طرف قوزک پا دارای کش ساپورت جهت تنظیم فشار بر روی قوزک پا تهیه شده از پارچه مخصوص جهت جلوگیری از حساسیت قابل شستشو